Samtalsterapi för att behandla psykisk ohälsa

Många gånger vill man hålla inne med hur man känner sig. Det gäller framförallt om det är negativa känslor eller om man mår dåligt. För man tänker att om man erkänner att man mår dåligt så visar man att man är svag och är rädd för att andra ska se ner på en. Men det är verkligen inte bra att hålla det inom sig utan det är snarare att rekommendera att så snart som möjligt som problemen uppstår se till att gå till en psykolog eller terapeut, såsom Gull-Maj Larsson, för samtalsterapi för att få chansen att prata med någon om det. Samtalsterapi handlar helt enkelt om att man sitter ner och pratar tillsammans med någon för att få en annan bild av situationen och även för att det är någonting som hjälper dem genom att se till att de får de resultat som de önskar sig.

Gull-Maj Larsson har varit verksam som terapeut i närmare 20år och hon har hunnit hjälpa otaliga människor att bearbeta sina negativa tankar och känslor, både ungdomar och vuxna, som önskar ta del utav samtalsterapi för att förbättra deras hälsa, vilket är någonting som rekommenderas för alla.